Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Το ΔΣ του Συλλόγου συνεδρίασε στις 06.07.2012 με τα εξής θέματα:

1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Μειώσεις 4024/Γνωμοδότηση
2. Εφεδρεία
3. Αιτήματα του από 24.04.2012 υπομνήματος του συλλόγου στη Διοίκηση (άδειες ασθένειας κ.ά.)
4. Οργανόγραμμα (συνέχεια συνεδρίασης 06.07.2012)
5. Οργανωτικά Συλλόγου : α. Οικονομικά Συλλόγου - Υπεύθυνη Δήλωση εισφορών, Εκτός έδρας μετακινήσεις μελών ΔΣ συλλόγου
6. Συμμετοχή στο ΔΣ του Οργανισμού (συνέχεια της συνεδρίασης 25.06.2012)

Ειδικότερα για κάθε θέμα:
                      
1. Το ΔΣ συνέχισε την επεξεργασία της συλλογικής σύμβασης εργασίας (η οποία για τελευταία φορά είχε δουλευτεί στις 12.04.2012 από την προσωρινή διοικούσα) και διευκρίνισε διάφορα σημεία τους στα καινούργια μέλη, τα οποία δεν είχαν εργαστεί γι αυτήν νωρίτερα. Το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης έχει διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του (οικονομικά και θεσμικά θέματα) και μέσα στην εβδομάδα θα βρίσκεται στα χέρια του ΔΣ, προκειμένου να κάνει την τελική επεξεργασία και τυχόν παρεμβάσεις, ώστε πλέον να καταλήξει ένα κείμενο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση με την οποία θα ξεκινήσει ο Σύλλογος τη διαδικασία της σσε (δικηγόρος κλπ). Το ΔΣ θα ενημερώσει τα μέλη του σχετικά.

(Το θέμα της αμφισβήτησης από το Σύλλογο, κάποιων μειώσεων του 4024 και της σχετικής γνωμοδότησης, δε συζητήθηκε λόγω έλλειψης χρόνου)

2. Το ΔΣ συζήτησε το θέμα της εφεδρείας, στο οποίο υπάρχουν εξελίξεις, που αφορούν κάποια μέλη του. Το ΔΣ ανακοινώνει τα εξής:

" Καμία εφεδρεία - απόλυση για κανένα εργαζόμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Κανένας εργαζόμενος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να μη συναινέσει σε καμία διαδικασία σχετική με την εφεδρεία. Ο Σύλλογος παρέχει στα μέλη του την πλήρη στήριξή του, στο θέμα αυτό. "

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος στη συνάντηση της Πέμπτης 05.07.2012 ενημέρωσε το Σύλλογο ότι το αίτημα του συλλόγου θα ικανοποιηθεί και θα εισηγηθεί στο επόμενο ΔΣ να ληφθεί απόφαση για την επέκταση των αδειών με υπεύθυνη δήλωση σε όλους τους εργαζόμενους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

4. Οργανόγραμμα (παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση που θα ακολουθήσει)

5. Οικονομικά συλλόγου:
    α. Εισφορές : (παραπέμπουμε στο σχετικό e-mail, που θα ακολουθήσει) 
    β. Ρύθμιση δαπανών για τις μετακινήσεις των μελών του ΔΣ για σκοπούς του συλλόγου.

Συζητήθηκε το θέμα των δαπανών για μετακινήσεις (οδοιπορικά). Συμφωνήθηκε ότι, όταν κρίνει το ΔΣ ότι είναι απαραίτητη η μετακίνηση μελών του ΔΣ, αυτή θα γίνεται με τον οικονομικότερο συνδυασμό μεταφορικών μέσων - διανυκτέρευσης κλπ. Για έξοδα διατροφής και άλλα εγκρίθηκε το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης να ανέρχεται σε είκοσι ευρώ για κάθε μέρα εκτός έδρας και δέκα
ευρώ, τις ημέρες της μετακίνησης.

6.  Το ΔΣ σε παλαιότερη συνεδρίασή του αποφάσισε ότι ως ακροατές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα παρίστανται οι:

Κατερίνα Νίκου
Νίκος Μπάντιος (αναπληρωτής)
Τάνια Κασσιώτη (αναπληρωτής)

Στην τελευταία συνεδρίαση αποσαφηνίστηκε ότι σε θέματα εκπροσώπησης του συλλόγου (διατύπωση απόψεων, θέσεων κλπ), ο Σύλλογος εκπροσωπείται σύμφωνα με το καταστατικό του (Πρόεδρος, Γραμματέας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΡΧΕΙΟ